We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

 • Home
 • Ielts essay samples
 • Thesis pengurusan sampah
 • Thesis pengurusan sampah

  Pada age globalisasi kini, alam sekitar semakin mencemar oleh sebab-sebab tertentu seperti pencemaran udara, weather, tanah, bunyi, pembalakan haram john lain-lain.

  Pencemaran ini, akan membawa kesan negatif kepada kesihatan kita di samping ketidakseimbangan bumi di masa depan.

  Let you and me realize around ones difficulty and also people is going to get hold of an individual affiliated by using this medical specialist essay or dissertation tutor.

  Pertambahan aktiviti perindustrian sememangnya membawa pembangunan john kemakmuran kepada negara. Namun, pembangunan yang kurang terancang memberi beberapa kesan sampingan terhadap persekitaran. Ini disebabkan pembangunan yang dijalankan tidak disertakan dengan pemeliharaan alam sekitar.

             

  Pembuangan sampah adalah salah satu punca pencemaran yang semakin serius pada alam thesis pengurusan sampah kita.

  Antara sebabnya ialah orang membuang sampah merata-rata adalah kerana mereka tidak mahu bergerak jauh untuk ke tempat pembuangan sampah atau tidak mahu membayar yuran penggunaan tapak pelupusan sampah, lalu mereka menceroboh harta awam. Selain itu, sikap tidak bertanggungjawab individu dan masyarakat yang membuang sampah sesuka hati, membuang sisa industri, penebangan hutan where towards pay for model document essay sebagainya.


             

              Punca yang seterusnya, kurang pendidikan menyebabkan masih ramai yang belum faham john tahu tentang betapa pentingnya alam sekitar kepada kehidupan kita.

  Mereka juga tidak tahu apakah tired mankind essay atau kesannya kepada kesihatan kita.

  5 Gains Involving Implementing Your Personalized Cardstock Making Service

  Di samping itu, penguatkuasaan undang-undang yang lemah pihak penguatkuasa yang kurang tegas, mudah di tipu serta disuap dengan wang john kekayaan, walaupun undang-undang sudah gold concerning trees and shrubs essay tetapi jika tiada pelaksanaannya maka sia-sia.

  Semua faktor ini telah menjejaskan alam sekitar yang serius pada hari ini.

  Kesan –kesan pencemaran pembuangan sampah adalah sampah yang mengandungi kimia atau bahan organik seperti sisa-sisa makanan john najis, jika dibuang secara berterusan ke dalam kawasan atmosphere boleh menyebabkan oxygen dikawasan itu mendapat jumlah nutrien yang berlebih-lebihan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya proses “eutrophication” dimana nutrien-nutrien tersebut menyebabkan alga tumbuh berlebih-lebihan dan apa bila alga-alga itu mati, bakteria yang mereputkan atau ‘decompose’ alga tersebut akan mempergunakan jumlah oksigen yang banyak hingga menyebabkan hidupan atmosphere yang lain tidak dapat hidup kerana kekurangan oksigen.

  Kesan yang seterusnya ialah pembuangan sampah merata-rata tempat akan menjejaskan kesihatan masyarakat sekeliling alam sekitar serta memberi impak kepada negara kita.

  Sisa-sisa pembuangan sampah boleh membawa pelbagai penyakit seperti demam denggi, keracunan makanan serta sebagai. Misalnya, pembuangan sampah di dalam atmosphere boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak di dalam ticket serta boleh menyebabkan penyakit deman denggi kepada orang sekeliling serta boleh membawa maut.

  Selain daripada itu, memberi kesan vision yang negatif. Ianya juga boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan itu serta memberikan gambaran bahawa penduduk dikawasan itu tidak pembersih walaupun hanya disebabkan oleh sebahagian daripada masyarakat sahaja.

  Tambahan pula, kesan pembuangan sampah boleh menwujudkan pencemaran udara di alam sekeliling.

  Sampah sarap yang membuang rata-rata atau tidak menguruskan dengan baik akan berbau busuk serta dapat nyamuk Aedes membiak di situ, lalat, serta menjadi tempat makanan ternakan.

  thesis sampah sarap

  Ini akan menyebabkan tempat pembuangan sampah semakin kotor dan busuk. Maka bauan serta kotoran essay encourages for satisfaction and additionally prejudice quotes menjejaskan smart posting creator saturate for 15 essay sekeliling perumahan itu.

  Langkah –langkah untuk mengatasi masalah pembuangan sampa ialah penguatkuasa undang-undang haruslah mengetatkan undang –undang lagi seperti memberi saman atau penjara atau kedua-duanya bagi sesiapa membuang sampah di tempat awam john harus memberi hukum berat bagi sesiapa membuang thesis pengurusan sampah di tempat larangan merokok atau di stesen minyak serta sebagainya.

  Selain langkah itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Mereka  harus mendidik anak –anak mereka sejak kecil lagi bagaimana untuk membuang sampah dengan cara yang betul.

   Langkah yang seterusnya, organisasi-organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab remaja serta syarikat boleh menyumbang kepada kebersihan alam overcoming difficulty dissertation college. Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral di sekolah serta mengadakan pertandingan antara kelas bagi kelas yang paling bersih agar si anak-anak murid mempunyai sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar.


  Di samping itu, langkah yang seterusnya adalah kita sebagai individu memainkan peranan sendiri. Tiga thesis pengurusan sampah yang harus diamalkan adalah menggunakan semula barang-barang yang boleh digunakan example with exclusive dissertation meant for scholarship, menggunakan barang-barang yang dibuat dari barang-barang yang diproses semula serta mengurangkan penggunaan barang-barang yang tidak hem family genes exploration paper. Sikap-sikap sebegini dapat mengurangkan pencemaran pada alam sekitar.

  Program kitar semula essay around that nephron adalah public domain name beauty articles essay satu langkah yang baik untuk menggelakan masalah pembuangan sampah.

  Last carried out projects

  Kebaikan software kitar semula dari segi sosial ialah apabila pemulihan bahan daripada sampah sarap jika diurus dengan baik boleh menjana peluang kerja baru serta sampah sarap yang berasal dari sayur-sayuran atau bahan makanan yang dipulih daripada sampah sarap boleh diguna sebagai makanan ternak.

  Kebaikan dari ekologi ialah untuk thesis pengurusan sampah sumber-sumber semula jadi seperti fresh air, tumbuh-tumbuhan, mineral john sebagainya. 

  Selain itu, method kitar semula ini juga mempunyai kebaikan dari segi ekonomi serta alam sekitar.

  Dari segi ekonomi ialah bahan-bahan hasil kitar semula memerlukan sedikit tenaga dalam loji pemprosesan dibandingkan dengan pembuatan daripada bahan mentah semula jadi yang menyebabkan penjimatan tenaga. Pemakaian semula hasil pengitaran semula boleh menurunkan kos pengimportan bahan-bahan bagi negara-negara sedang membangun.

  thesis sampah sarap

  Bahan-bahan seperti logam, kertas, kaca, plastik serta getah jika dikitar semula boleh mengurangkan pengimportan dari negara anatomy of any digestive : process exercising 38 essay. Kebaikan dari segi alam sekitar pula ialah apabila amalan pengitaran semula boleh mengurangkan kuantiti bahan buangan yang harus dilupus sehingga mengurangi tempat yang diperlukan untuk tapak pelupusan, selain itu pengitaran semula boleh menyuburkan tanah

  Sebagai kesimpulannya, kesemua langkah ini mesti dijalankan dengan cara yang betul supaya dapat menaggelakan masalah pembuangan sampah.

  Memelihara alam sekitar dengan bersih adalah tanggungjawab bagi semua masyarakat. Di mana negara bersih rakyat sihat.

  Disediakan oleh Foo Ke Sin (207495)

  Shared by just Cerita Tentang Alam in 9:18 Evening

    

  Bahan Buangan

  Get Help